Prakses jomas


KRIMINĀLTIESĪBAS

 

Mēs nodrošinām aizstāvību, pārstāvam cietušos un sniedzam juridisko palīdzību lieciniekiem un personām ar citu statusu kriminālprocesā...


IZDOŠANA

 

Personu izdošana kriminālvajāšanai vai tiesāšanai...


CILVĒKTIESĪBAS

 

Konvencijā aizsargāto cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana...


ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

 

Administratīvs process pret valsts un pašvaldību institūcijām...


IMIGRĀCIJA

 

Palīdzība imigrācijas jomā ES...


TIESVEDĪBA CIVILLIETĀS

 

Ģimenes tiesības, atbildība, apdrošināšana, krāpšanas gadījumi...