Zvērinātu advokātu birojs

ZINĀŠANAS, PIEREDZE UN INTEGRITĀTE


Zvērinātu advokātu birojs V.Ickevics specializējas juridiskās palīdzības sniegšanā. Advokātu birojs veiksmīgi praktizē no 2006.gada un sastāv no pieredzējušiem profesionāļiem, kuri ir spējīgi atrisināt juridiskā rakstura problēmas un aizsargāt personu tiesības tiesā. Advokātu birojs V.Ickevics - tā ir kvalificētu juristu un advokātu komanda, kuri sniedz palīdzību dažādu smaguma pakāpju juridisko jautājumu atrisināšanā. Ilgstoša advokātu prakse palīdz atrisināt klientu problēmas jautājumos, kas saistīti ar mantas arestu kriminālprocesā, krimināltiesību, civiltiesību, administrativo tiesību jomās, kā arī cilvēktiesību un ekstradīcijas jomās.ZINĀŠANAS UN PIEREDZE


Zvērinātu advokātu birojs darbojas no 2006.gada un šajā laikā ir pilnveidotas zināšanas un gūta plaša pieredze biroja praktizēšanas jomās 


PROFESIONĀLISMS


No advokātu biroja dibināšanas brīža esam veduši vairāk nekā 2000 klientu lietu, tai skaitā tiesu lietas Latvijas tiesās, ieskaitot Satversmes tiesu, kā arī starpnacionālās tiesās. 

 

INTEGRITĀTE

 

Advokātu biroja darbības pamatmērķis ir klienta interešu ievērošana un aizsardzība. Advokāta ētika un godprātīgums ir mūsu praktizēšanas pamats.

Juridiskā palīdzība


V.Ickevičs advokātu birojs nodrošina plaša spektra juridisko palīdzību, kā fiziskām personām, tā arī juridiskajām. Klientam vēršoties pēc juridiskās palīdzības tiek nodrošināta juridiska konsultācija. Advokātu biroja pieredzējuši speciālisti veiks detalizētu analīzi un piedāvās optimālu variantu problēmas risināšanai. Jūs varat vērsties ar sekojošiem jautājumuem:

KRIMINĀLTIESĪBAS

 

Mēs nodrošinām aizstāvību, pārstāvam cietušos un sniedzam juridisko palīdzību lieciniekiem...

IZDOŠANA

 

Advokātu birojs sniedz visaptverošu juridisko palīdzību jebkurā izdošanas procesa stadijā...

CILVĒKTIESĪBAS

 

Konvencijā aizsargāto cilvēktiesību ievērošanas nodrošināšana...

ADMINISTRATĪVĀS TIESĪBAS

 

Administratīvs process pret valsts un pašvaldību institūcijām...

Advokāti


Zverinātu advokātu birojs V.Ickevics - tā ir speciālistu un profesionāļu komanda, kuri kvalitatīti sniedz juridiskos pakalpojumus pilsoņu tiesību aizsardzības jomā. Augsts advokātu kvalifikācijas līmenis tiek apstiprināts 18 gadu ilgā ikdienas praksē.

Zvērināts advokāts Valērijs Ickevičs

VALĒRIJS ICKEVIČS

Partneris-dibinātājs, zvērināts advokats  

Valērijam ir liela pieredze Latvijas advokatūrā, kopš 2005.gada aizstāvot un pārstāvot klientus kriminālprocesā. Sniedzot juridiskos pakalpojumus, viņš izmanto arī savu iepriekšējo pieredzi vadošajos juridiskajos amatos kredītiestādēs un apdrošināšanas jomā, kurā Valērijs nostrādāja 12 gadus. Izcilas finanšu tiesību zināšanas ļauj, tai skaitā, sniegt efektīvu juridisko palīdzību aizskartajiem mantas īpašniekiem kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu. 

Valērijs kļuva par advokātu ar mērķi palīdzēt klientiem, un uzskata, ka efektīvas advokāta darbības priekšnosacījumi ir godīgums, profesionalitāte un advokātu darbībai izvirzamo augstu ētikas standartu ievērošana.  


Advokāts Andrejs Nagodkins

ANDREJS NAGODKINS

Zvērināta advokāta palīgs

Viņam ir padziļinātas zināšanas saistību tiesībās, ģimenes tiesībās, apdrošināšanas tiesībās un krimināltiesībās. Andrejs ir veicis dažādus tiesību pētījumus advokātu biroja vajadzībām sarežģītās lietās, kurās bija neskaidrības par piemērojamām tiesībām, jurisdikciju, kā arī netipiski faktiskie apstākļi, kas nav tikuši izskatīti Latvijas Republikas tiesās.

Jaunumi


Process par noziedzīgi iegūtu mantu


Tiek turpināta diezgan bīstama praktika “procesos par noziedzīgi iegūtu mantu”, kas tiek izdalīti no attiecīgajiem kriminālprocesiem...

Uzvara Satversmes Tiesā

 

No 01.01.2017. no aizdomās turētajām personām nevar prasīt bioloģislo materiālu (izņemot gadījumus, kad ir jāveic ekspertīze vai DNS paraugs ir nepieciešams salīdzinošajai izpētei)...

Kristīnes Misānes lieta

 

Neskatoties uz to, ka ĢP tagad runā par jauniem pierādījumiem, palieku pie sava viedokļa par to, ka tā varēja izdot EAO 14 mēnešus atpakaļ...

Nozīmīgas lietas

22/10/2020

 

Pirmās instances tiesa attaisnoja mūsu klientu – apsūdzēto C – apsūdzībā par «amatpersonas bezdarbību». Sīkāka informācija būs pieejama pēc pilna sprieduma saņemšanas.

31/10/2020

 

Pirmās instances tiesa noraidīja prasību pret mūsu klientu – apdrošināšanas sabiedrību – par apdrošināšanas atlīdzības piedziņu. Konkrētajā lietā apdrošinātājs jau ir izmaksājis prasītājam apdrošināšanas atlīdzību par materiālajiem un nemateriālajiem zaudējumiem, kas tika gūti ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, bet prasītājs vēlējās lielāku apdrošināšanas atlīdzību.

3/11/2020

 

Lietā A pret B par pilnvarojuma pārkāpumu, ar spēkā stājušos otrās instances tiesas spriedumu tika nospriests, ka, neskatoties uz to, ka starp A. un B. pastāvēja romantiska rakstura attiecības, B. netiek atbrīvota no pienākuma dot pilnu norēķinu A. attiecībā uz iztērētajiem naudas līdzekļiem. Un gadījumā, ja B. nespēj pierādīt to, ka nauda tika iztērēta A. interesēs, B. ir pienākums atgriezt naudu atpakaļ A.

4/12/2020

 

Lietā, kas izriet no ģimenes tiesībām, X (māte) pret Z (tēvu), tiesas taisīja lēmumu, ievērojot bērna viedokli, proti, bērna nevēlēšanos komunicēt ar tēvu, neskatoties uz pretēju bāriņtiesas viedokli. Šī lieta ir diezgan svarīga un ir apliecinājums tam, ka tiesas sāk prioritizēt bērnu tiesības un interese salīdzinājumā ar viņu vecāku tiesībām.