Mantas arests. Procesi par nozegzīgi  iegūtu mantu 


Biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību un pārstāv fiziskās un juridiskās (tostarp arī ārvalstu), kuru manta ir pakļauta arestam kriminālprocesa ietvaros.

 

Tāpat, biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību un pārstāv fiziskās un juridiskās (tostarp arī ārvalstu) personas procesos par noziedzīgi iegūtu mantu, kas izdalīti no pamata kriminālprocesiem nolūkā atzīt personas mantu par noziedzīgi iegūtu, konfiscēt un ieskaitīt to Latvijas Republikas valsts budžetā.

 

Mūsu lietvedībā atrodas vairāki desmiti tādu klientu lietu, kuru mantai ir uzlikts arests kriminālprocesā un attiecībā par kuru ir uzsākti procesi par noziedzīgi iegūtu mantu. Šo klientu lietas atrodas dažādās stadijās – gan izmeklēšanas iestādēs, gan pirmās instances tiesā, gan apelācijas instances tiesā. Vairākās lietās ir pieņemti tiesu nolēmumi par procesa par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigšanu, kas ir balstīti uz mūsu biroja veiktu padziļinātu pierādījumu, kā arī nacionālās un starptautiskās tiesu prakses analīzi.

 


Citas jomas