Imigrācijas tiesības


Advokātu birojs nodrošina juridisko palīdzību imigrācijā uz ES. Mūsu biroja advokātiem ir plaša pieredze un augsta kompetence termiņuzturēšanās atļauju saņemšanas procesa virzīšanā uz šādiem pamata - veicot ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, persona ir valdes vai padomes loceklis, persona ir iegādājusies nekustamo īpašumu utt. Sniedzot juridisko palīdzību imigrācijā uz ES, mēs nodrošinām visu nepieciešamo darbību savlaicīgu un pareizu dokumentu noformēšanu un iesniegšanu Imigrācijas lietu pārvaldē, palīdzību veselības apdrošināšanas polises noformēšanā un citu tiesisku darbību veikšanu, kas nepieciešamas klientam labvēlīga rezultāta sasniegšanai.


Tāpat, kad ir iestājušies Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi un kad persona ir uzturējusies Latvijas Republikā 5 gadus uz termiņuzturēšanās atļaujas pamata,  sniedzam juridisko palīdzību personām, kurām ir tiesības saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļauju, un vēl pēc 5 gadiem – Latvijas pilsonību. 


Biroja advokāti sekmīgi snieguši juridisko palīdzību arī Latvijas trimdinieku, kuri bija Latvijas pilsoņi 1940.gada 17.jūnijā un kuri laikā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam atstājuši Latviju, glābdamies no PSRS vai Vācijas okupācijas režīma vai tikuši deportēti un minēto iemeslu dēļ līdz 1990.gada 4.maijam nav atgriezušies Latvijā uz pastāvīgu dzīvi, pēcnācējiem, kuri vēlējās iegūt Latvijas Republikas pilsonību. Šādās lietās mēs nodrošinām visu nepieciešamo dokumentu noformēšanu, palīdzību komunikācijā ar arhīva iestādēm un dokumentu iegūšanu no citu valstu iestādēm.


Jūsu uzticība birojam un tā advokātiem un juristiem imigrācijas lietās ir profesionālas juridiskas palīdzības stūrakmens, tāpēc mēs stingri ievērojam advokāta-klienta konfidencialitāti, augsti cienām Jūs un Jūsu laiku.Citas jomas